องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file บันทึกรายงานผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file บันทึกเวียนประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 109
photo ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1