องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder ข้อบัญญัติตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารงานการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ข้อบัญญัติควบคุมอาคาร บ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1403
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารงานการประปา อบต.บ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ข้อบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ข้อบัญญัติการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file ข้อบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 478
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1