messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณวัดจันทาราม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด
รายละเอียด : โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณวัดจันทาราม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด โดยจัดกิจกรรมขบวนแห่หลวงพ่อริน วัดจันทาราม และหลวงพ่อแคล้ว วัดโพธิ์เรียง ไปรอบเขตตำบลบ้านทาน เพื่อสรงน้ำพระ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 และกิจกรรม ไหว้พระ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ฯการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ผู้โพส : admin