องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสอนจัดทำผ้ามัดย้อมเย็น ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน (34 ภาพ)
รายละเอียด : โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสอนจัดทำผ้ามัดย้อมเย็น ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน วันที่ 30 สิงหาคม 2565 การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้อย่างเต็มที่ องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนำผ้ามัดย้อมเย็นจากสีต่างๆ เพื่อทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องสี การผสมสีเพื่อเกิดเป็นสีใหม่ได้ด้วยตนเอง เป็นการศึกษาโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการเล่น จึงได้จัดกิจกรรมผ้ามัดย้อมเย็นให้เด็กได้ลงมือทำ -เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนาน -เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงการทำผ้ามัดย้อมเย็น -เพื่อให้เด็กเกำิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สีต่างๆให้เกิดสีใหม่ขึ้น -เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการจริงผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กนำผ้าที่มัดย้อมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ผู้โพส : admin