องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีไทย ที่มีมาแต่โบราณ (34 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีไทย ที่มีมาแต่โบราณ นำโดยนายสำรอง สุโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง โรงเรียนวัดจันทาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ร่วมส่งชุดการแสดงจากนักเรียน เพื่อร่วมแสดงในงาน
ผู้โพส : admin