ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JUU4oRBFri32421.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jMFGBUsFri32505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TmlCzAuFri32624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sNEtfHSFri32733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HJ0ZnQQFri32924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R2LQBV0Fri33013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5xhrUXDFri33052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : erXSolUFri33142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SDqIwM9Fri33216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iBvmWAVFri33528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BYsjXprFri34200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M5WU69FFri34415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cCX4a7uFri34845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LQBPiMSFri35010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4VHbri2Fri35119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rptk8IFFri35326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G9fbbWzFri35546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 07sJDciFri35833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 67i6o8DFri41400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VxK3ujsFri41731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w6apIFPFri41856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HyUnpeOFri42025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zZl813aSun10520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kjE5XhlSun10633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B3sptYKSun10734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CcYoaMiSun12041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ibTb7rSun12252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gC84KqkMon90258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aN4qo8ZMon112758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ulBL0lETue104731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGTLtbMTue31034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BIzaWgPTue32629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X1wLKazTue40001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uyzwSKpTue40336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4umiMnpWed93957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u0jfbwXWed94205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xE7yJVVWed94343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kawhqC6Wed94526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BD5hWx4Wed94657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AXK8L3oWed94757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SmkU3CNWed115305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://info.dla.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://info.dla.go.th/ ../add_file/http://info.dla.go.th/
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/InfoServlet file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/InfoServlet ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/InfoServlet
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t8wKn3FThu30108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 21rCDAlThu30328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EefRPrmThu30623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : urhQDOkThu31007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PeW8aSCThu31802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iPdBcckThu32543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UGTU1ziThu40041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oUEZCaBThu33539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I4cChQeThu33853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wa506rjThu34244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gKIJ8IeThu35220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jxooISKThu35503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IYHLUD1Thu35704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IT6zQwPThu40453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iNCx3mXFri101221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vPShpzNThu25658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o1OVC2AWed25131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fAdc9opWed33415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vXS5VLCThu14149.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xbgyexlThu22038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bcrA07mThu25332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e9CqxANWed12429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พันธกิจ (Mission) "บ้านทานน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พันธกิจ (Mission) "บ้านทานน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ../add_file/ พันธกิจ (Mission) "บ้านทานน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการน้ำ 1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 1.2 จัดให้นำเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง 1.3 สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2.1 สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุม 2.2 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและบริการไฟฟ้าสาธารณะ 2.3 การเตือนภัยป้องกันอุบัติภัยและจัดทำป้ายบอกเขตประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร ป้ายซอยต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่างๆ 3.1 จัดสวัสดิการและส่งเสริมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว 3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 3.4 การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งความเป็นระเบียบในชุมชน 3.5 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามกฎหมายในทุกภาคส่วน 3.6 การส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล 3.7 การส่งเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ 3.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมบำรุง และ อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 4.1 ส่งเสริมบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ 4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ 5.3 บำบัด และจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 6.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ 6.2 ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี 7.1 การพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 7.3 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ 7.4 ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการน้ำ 1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 1.2 จัดให้นำเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง 1.3 สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2.1 สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุม 2.2 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและบริการไฟฟ้าสาธารณะ 2.3 การเตือนภัยป้องกันอุบัติภัยและจัดทำป้ายบอกเขตประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร ป้ายซอยต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่างๆ 3.1 จัดสวัสดิการและส่งเสริมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว 3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 3.4 การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งความเป็นระเบียบในชุมชน 3.5 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามกฎหมายในทุกภาคส่วน 3.6 การส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล 3.7 การส่งเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ 3.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมบำรุง และ อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 4.1 ส่งเสริมบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ 4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ 5.3 บำบัด และจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 6.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ 6.2 ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี 7.1 การพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 7.3 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ 7.4 ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ../add_file/ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการน้ำ 1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 1.2 จัดให้นำเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง 1.3 สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2.1 สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุม 2.2 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและบริการไฟฟ้าสาธารณะ 2.3 การเตือนภัยป้องกันอุบัติภัยและจัดทำป้ายบอกเขตประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร ป้ายซอยต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่างๆ 3.1 จัดสวัสดิการและส่งเสริมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว 3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 3.4 การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งความเป็นระเบียบในชุมชน 3.5 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามกฎหมายในทุกภาคส่วน 3.6 การส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล 3.7 การส่งเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ 3.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมบำรุง และ อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 4.1 ส่งเสริมบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ 4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ 5.3 บำบัด และจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 6.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ 6.2 ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี 7.1 การพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 7.3 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ 7.4 ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 2. เพื่อชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พึ่งพอใจของประชาขน 4. มีสถาบันทางศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 5. เพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง 6. เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 2. เพื่อชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พึ่งพอใจของประชาขน 4. มีสถาบันทางศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 5. เพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง 6. เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ../add_file/ วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 2. เพื่อชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆให้เป็นที่พึ่งพอใจของประชาขน 4. มีสถาบันทางศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 5. เพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง 6. เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน
ชื่อไฟล์ : Eyn7SlkTue13557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QFqoYQlTue21216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FgiJWIwTue20718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HwQ7nIQTue21043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dkgWypQTue21512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jePTdBRTue21750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BSgtU9kTue21911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KsMQiggTue22214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4h0YOBqTue22510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OonC3SSTue22640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9TTkqNhTue22828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบตบ้านทานขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านทานเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์วงเล็บการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการทำเจลล้างมือในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานณศาลาเอนกประสงค์อบตบ้านทาน ตั้งแต่เวลา 9.00 นเป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบตบ้านทานขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านทานเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์วงเล็บการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการทำเจลล้างมือในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานณศาลาเอนกประสงค์อบตบ้านทาน ตั้งแต่เวลา 9.00 นเป็นต้นไป ../add_file/อบตบ้านทานขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านทานเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์วงเล็บการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการทำเจลล้างมือในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานณศาลาเอนกประสงค์อบตบ้านทาน ตั้งแต่เวลา 9.00 นเป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ../add_file/ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ../add_file/ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ../add_file/ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : ประจำปีงบประมาณ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ../add_file/ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ชื่อไฟล์ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) ../add_file/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ../add_file/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ไตรมาสที่ ๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไตรมาสที่ ๒ ../add_file/ไตรมาสที่ ๒
ชื่อไฟล์ : ไตรมาสที่ ๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไตรมาสที่ ๓ ../add_file/ไตรมาสที่ ๓
ชื่อไฟล์ : ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ../add_file/ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : uDaCOehWed22542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qfv8PMjThu112034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x2GwWR9Thu121308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l3EkmGDThu121836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E69FHTTThu21715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ../add_file/พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
ชื่อไฟล์ : ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงขอเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงขอเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงขอเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xOj5zhBWed112155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l4X7r0PWed41807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IxQwsoPWed40240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3q0sFpqFri101904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cd25p9xFri102552.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZhMohG2Fri102823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H983INhFri102931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yhs9lS1Thu10104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ojrSVJPWed111703.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rCEGN5BWed111721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zp5Wg2mThu115619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kRTUf05Thu115643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp ../add_file/http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp ../add_file/http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?documentType=14 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?documentType=14 ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?documentType=14
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?orgType=1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?orgType=1 ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/ShowLinkServlet?orgType=1
ชื่อไฟล์ : http://sso.dla.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://sso.dla.go.th/ ../add_file/http://sso.dla.go.th/
ชื่อไฟล์ : http://203.151.233.112/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27DLA%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27DLA_LSEP61%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Report%27%5D%2Freport%5B%40name%3D%27DLA_LSEP61_01%27%5D&ui.name=DLA_LSEP61_01&run.outputFormat=&run.prompt=true&CAMUsername=lpa&CAMPassword=lpa file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://203.151.233.112/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27DLA%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27DLA_LSEP61%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Report%27%5D%2Freport%5B%40name%3D%27DLA_LSEP61_01%27%5D&ui.name=DLA_LSEP61_01&run.outputFormat=&run.prompt=true&CAMUsername=lpa&CAMPassword=lpa ../add_file/http://203.151.233.112/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27DLA%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27DLA_LSEP61%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Report%27%5D%2Freport%5B%40name%3D%27DLA_LSEP61_01%27%5D&ui.name=DLA_LSEP61_01&run.outputFormat=&run.prompt=true&CAMUsername=lpa&CAMPassword=lpa
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/water_for_life.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : http://ltax3000.dla.go.th/download.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://ltax3000.dla.go.th/download.html ../add_file/http://ltax3000.dla.go.th/download.html
ชื่อไฟล์ : http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp ../add_file/http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp
ชื่อไฟล์ : http://ereport.dla.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://ereport.dla.go.th/ ../add_file/http://ereport.dla.go.th/
ชื่อไฟล์ : http://e-plan.dla.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://e-plan.dla.go.th/ ../add_file/http://e-plan.dla.go.th/
ชื่อไฟล์ : http://welfare.dla.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://welfare.dla.go.th/ ../add_file/http://welfare.dla.go.th/
ชื่อไฟล์ : http://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do ../add_file/http://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do
ชื่อไฟล์ : http://www.laas.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.laas.go.th/ ../add_file/http://www.laas.go.th/
ชื่อไฟล์ : http://lhr.dla.go.th/hr/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://lhr.dla.go.th/hr/ ../add_file/http://lhr.dla.go.th/hr/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_treasury file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_treasury ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_treasury
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=lomd file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=lomd ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=lomd
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=ilod file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=ilod ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=ilod
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=dplm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=dplm ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=dplm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=sis file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=sis ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=sis
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=law file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=law ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=law
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_audit file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_audit ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_audit
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=plan file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=plan ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=plan
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=hr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=hr ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=hr
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=treasury file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=treasury ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=treasury
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=secretary file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=secretary ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=secretary
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=it file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=it ../add_file/http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=it
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/sumlaw.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx ../add_file/https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx
ชื่อไฟล์ : https://www.1213.or.th/th/Pages/default.aspx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.1213.or.th/th/Pages/default.aspx ../add_file/https://www.1213.or.th/th/Pages/default.aspx
ชื่อไฟล์ : http://www.eppo.go.th/retail_prices.php file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.eppo.go.th/retail_prices.php ../add_file/http://www.eppo.go.th/retail_prices.php
ชื่อไฟล์ : http://www.taradthong.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.taradthong.com/ ../add_file/http://www.taradthong.com/
ชื่อไฟล์ : https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH ../add_file/https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH
ชื่อไฟล์ : https://www.tmd.go.th/thailand.php file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.tmd.go.th/thailand.php ../add_file/https://www.tmd.go.th/thailand.php
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SLPBX2bWed115436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NuOYIx8Tue23444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : etMtXOGTue23631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c2AHAQgMon114722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ZEalNUFri21435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BWsl9l3Fri25052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mQnpOsQFri25233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yudhomyFri25407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q1JyOrXFri25536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 44G6gBGFri25724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mx1We4cFri31948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XfGQkycFri32151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rYE6hnDFri32325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HZFzrgYTue23007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XQZReCgTue23321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2FL9NUfFri110044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FEaMKJxFri31941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g
ชื่อไฟล์ : NLyXmnOThu105525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : คำถาม : คำตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : คำตอบ : ../add_file/คำถาม : คำตอบ :
ชื่อไฟล์ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อ.บ้านลาดจ.เพชรบุรี 76150 หมายเลขโทรศัพท์ 032-583-348 หมายเลขโทรสาร 032-583-348 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06760604@dla.go.th baantarnbanlat@gmail.com www.baantarn.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อ.บ้านลาดจ.เพชรบุรี 76150 หมายเลขโทรศัพท์ 032-583-348 หมายเลขโทรสาร 032-583-348 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06760604@dla.go.th baantarnbanlat@gmail.com www.baantarn.go.th ../add_file/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อ.บ้านลาดจ.เพชรบุรี 76150 หมายเลขโทรศัพท์ 032-583-348 หมายเลขโทรสาร 032-583-348 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06760604@dla.go.th baantarnbanlat@gmail.com www.baantarn.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ อบต.บ้านทาน "บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งธรรมชาติงามตา สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ อบต.บ้านทาน "บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งธรรมชาติงามตา สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ../add_file/ วิสัยทัศน์ อบต.บ้านทาน "บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งธรรมชาติงามตา สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากจากอำเภอ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตอ ตำบลบ้านทาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านลาด ระยะห่างจากอำเภอบ้านลาดประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกะปุ, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สะพานไกร, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เนื้อที่ ตำบลบ้านทาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,027 ไร่ (17.64 ตารางกิโลเมตร) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบ โดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก และป่าเขาปุ้ม มียอดเขาเนินเขมร เขาพระใน และเขาพระนอก พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบของตำบล ภายในตำบลมีคลองบางจากไหลผ่าน หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่โพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่สัตว์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ขนุน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตก หมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ประชากร หมู่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 1 185 183 368 110 2 158 172 330 88 3 176 188 364 92 4 235 268 503 123 5 181 211 392 113 6 284 273 557 134 สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 2 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลบ้านทานกับอำเภอบ้านลาด / จังหวัดเพชรบุรี โดยถนนลาดยาง 4 สาย คือ ถนนลาดยาง รพช.บ้านลาด-บ้านโพธิ์ลอย พบ.2002 เชื่อมตัดเข้าถนนลาดยาง (โยธาธิการ) บ้านไร่มาบ ถนนลาดยางจากสี่แยกวัดเขาบันไดอิฐเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง (โยธาธิการ) พบ. 2025 การคมนาคมติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน โดยถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / เสริมไม้ไผ่หรือไม้รวก การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6 ตู้ ม.1 (2) , ม.3 (1) , ม.4 (1) , ม.5 (1) , ม.6 (2) การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 การประปา มีประปาหมู่บ้าน (น้ำดิบ) จำนวน 4 หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้ คือ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตหมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำสะอาด) จำนวน 2 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ำประมาณ 300 ครัวเรือน ด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 แห่งน้ำธรรมชาติ คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย 4 สาย บึง, หนองและอื่น ๆ - แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง บ่อโยก 4 แห่ง การรวมกลุ่มของประชาชน กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม กลุ่มฌาปนกิจตำบล 1 กลุ่ม กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน/อสม. 1 กลุ่ม กลุ่มรักษ์บ้านทาน 1 กลุ่ม มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น (60 คน) ชมรมผู้สูงอายุ 300 คน สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร - แห่ง โรงแรม - แห่ง ปั้มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง โรงสี - แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 1 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากจากอำเภอ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตอ ตำบลบ้านทาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านลาด ระยะห่างจากอำเภอบ้านลาดประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกะปุ, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สะพานไกร, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เนื้อที่ ตำบลบ้านทาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,027 ไร่ (17.64 ตารางกิโลเมตร) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบ โดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก และป่าเขาปุ้ม มียอดเขาเนินเขมร เขาพระใน และเขาพระนอก พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบของตำบล ภายในตำบลมีคลองบางจากไหลผ่าน หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่โพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่สัตว์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ขนุน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตก หมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ประชากร หมู่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 1 185 183 368 110 2 158 172 330 88 3 176 188 364 92 4 235 268 503 123 5 181 211 392 113 6 284 273 557 134 สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 2 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลบ้านทานกับอำเภอบ้านลาด / จังหวัดเพชรบุรี โดยถนนลาดยาง 4 สาย คือ ถนนลาดยาง รพช.บ้านลาด-บ้านโพธิ์ลอย พบ.2002 เชื่อมตัดเข้าถนนลาดยาง (โยธาธิการ) บ้านไร่มาบ ถนนลาดยางจากสี่แยกวัดเขาบันไดอิฐเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง (โยธาธิการ) พบ. 2025 การคมนาคมติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน โดยถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / เสริมไม้ไผ่หรือไม้รวก การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6 ตู้ ม.1 (2) , ม.3 (1) , ม.4 (1) , ม.5 (1) , ม.6 (2) การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 การประปา มีประปาหมู่บ้าน (น้ำดิบ) จำนวน 4 หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้ คือ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตหมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำสะอาด) จำนวน 2 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ำประมาณ 300 ครัวเรือน ด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 แห่งน้ำธรรมชาติ คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย 4 สาย บึง, หนองและอื่น ๆ - แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง บ่อโยก 4 แห่ง การรวมกลุ่มของประชาชน กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม กลุ่มฌาปนกิจตำบล 1 กลุ่ม กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน/อสม. 1 กลุ่ม กลุ่มรักษ์บ้านทาน 1 กลุ่ม มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น (60 คน) ชมรมผู้สูงอายุ 300 คน สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร - แห่ง โรงแรม - แห่ง ปั้มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง โรงสี - แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 1 แห่ง ../add_file/สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากจากอำเภอ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตอ ตำบลบ้านทาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านลาด ระยะห่างจากอำเภอบ้านลาดประมาณ 11 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกะปุ, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สะพานไกร, ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เนื้อที่ ตำบลบ้านทาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,027 ไร่ (17.64 ตารางกิโลเมตร) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบ โดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก และป่าเขาปุ้ม มียอดเขาเนินเขมร เขาพระใน และเขาพระนอก พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบของตำบล ภายในตำบลมีคลองบางจากไหลผ่าน หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่โพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่สัตว์ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ขนุน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตก หมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ประชากร หมู่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 1 185 183 368 110 2 158 172 330 88 3 176 188 364 92 4 235 268 503 123 5 181 211 392 113 6 284 273 557 134 สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 2 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลบ้านทานกับอำเภอบ้านลาด / จังหวัดเพชรบุรี โดยถนนลาดยาง 4 สาย คือ ถนนลาดยาง รพช.บ้านลาด-บ้านโพธิ์ลอย พบ.2002 เชื่อมตัดเข้าถนนลาดยาง (โยธาธิการ) บ้านไร่มาบ ถนนลาดยางจากสี่แยกวัดเขาบันไดอิฐเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง (โยธาธิการ) พบ. 2025 การคมนาคมติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน โดยถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / เสริมไม้ไผ่หรือไม้รวก การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6 ตู้ ม.1 (2) , ม.3 (1) , ม.4 (1) , ม.5 (1) , ม.6 (2) การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 การประปา มีประปาหมู่บ้าน (น้ำดิบ) จำนวน 4 หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้ คือ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตหมู่ที่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำสะอาด) จำนวน 2 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ำประมาณ 300 ครัวเรือน ด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 แห่งน้ำธรรมชาติ คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย 4 สาย บึง, หนองและอื่น ๆ - แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง บ่อโยก 4 แห่ง การรวมกลุ่มของประชาชน กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม กลุ่มฌาปนกิจตำบล 1 กลุ่ม กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน/อสม. 1 กลุ่ม กลุ่มรักษ์บ้านทาน 1 กลุ่ม มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น (60 คน) ชมรมผู้สูงอายุ 300 คน สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร - แห่ง โรงแรม - แห่ง ปั้มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง โรงสี - แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 1 แห่ง
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เมื่อ พ.ศ. ใดมีการเล่าสืบทอดกันมา ว่ามีลำธารที่เกิดจากการไหลของน้ำจากเทือกเขา เพราะสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาและปัจจุบันตำบลบ้านทานบางส่วนเป็นภูเขา โดยธรรมชาติต้นไม้ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ได้มีคนมาอาศัยอยู่สองฝั่งลำธารเป็นจำนวนมาก (ในปัจจุบันเป็นคลองชื่อคลองบางจาก) จนเรียกชื่อกลายมาเป็นบ้านทานในปัจจุบัน และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เมื่อ พ.ศ. ใดมีการเล่าสืบทอดกันมา ว่ามีลำธารที่เกิดจากการไหลของน้ำจากเทือกเขา เพราะสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาและปัจจุบันตำบลบ้านทานบางส่วนเป็นภูเขา โดยธรรมชาติต้นไม้ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ได้มีคนมาอาศัยอยู่สองฝั่งลำธารเป็นจำนวนมาก (ในปัจจุบันเป็นคลองชื่อคลองบางจาก) จนเรียกชื่อกลายมาเป็นบ้านทานในปัจจุบัน และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ../add_file/ ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เมื่อ พ.ศ. ใดมีการเล่าสืบทอดกันมา ว่ามีลำธารที่เกิดจากการไหลของน้ำจากเทือกเขา เพราะสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาและปัจจุบันตำบลบ้านทานบางส่วนเป็นภูเขา โดยธรรมชาติต้นไม้ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ได้มีคนมาอาศัยอยู่สองฝั่งลำธารเป็นจำนวนมาก (ในปัจจุบันเป็นคลองชื่อคลองบางจาก) จนเรียกชื่อกลายมาเป็นบ้านทานในปัจจุบัน และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ชื่อไฟล์ : คำขวัญของตำบลบ้านทาน “ หลวงพ่อแคล้วคู่บ้าน น้ำตาลโตนดแท้หอมหวาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำวัวเทียมเกวียน” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำขวัญของตำบลบ้านทาน “ หลวงพ่อแคล้วคู่บ้าน น้ำตาลโตนดแท้หอมหวาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำวัวเทียมเกวียน” ../add_file/ คำขวัญของตำบลบ้านทาน “ หลวงพ่อแคล้วคู่บ้าน น้ำตาลโตนดแท้หอมหวาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำวัวเทียมเกวียน”
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์ - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ - การท่องเที่ยว - การผังเมือง 4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ - การสาธารณูปการ - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน - การส่งเสริมการท่องเที่ยว - การจัดการศึกษา - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ - การส่งเสริมการกีฬา - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การผังเมือง - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร - การดูแลรักษาที่สาธารณะ - การควบคุมอาคาร - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์ - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ - การท่องเที่ยว - การผังเมือง 4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ - การสาธารณูปการ - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน - การส่งเสริมการท่องเที่ยว - การจัดการศึกษา - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ - การส่งเสริมการกีฬา - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การผังเมือง - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร - การดูแลรักษาที่สาธารณะ - การควบคุมอาคาร - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรร ../add_file/ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์ - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ - การท่องเที่ยว - การผังเมือง 4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ - การสาธารณูปการ - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน - การส่งเสริมการท่องเที่ยว - การจัดการศึกษา - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ - การส่งเสริมการกีฬา - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การผังเมือง - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร - การดูแลรักษาที่สาธารณะ - การควบคุมอาคาร - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : t1pVvkjWed15422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vxKVp3jWed42614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kdw7KAqWed42713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YbK2R6CWed42738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fRahKgdWed42810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U9p39obWed42856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kpEmFjsWed42923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uV5iblGWed42948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : apIy7akWed43012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZKqyoDPWed43035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7F8ECylThu25334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VLz6ACeThu32623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xSwOVaFMon34209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sb7DDioMon34501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DRg1Cm6Mon34609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aNXtcT2Mon34657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QTYuosoMon34748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YOqJkGJMon34845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G1eObdFMon34927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A56IIC9Mon35026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KdeP4PeMon35118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : inx4P8mMon35233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iksnp8zMon35324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9335Ca3Mon35440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qeUYeooMon35521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TJkvJ93Mon35725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DgboUMGMon35804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZIl6YBnMon35833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1TGQFxuMon35914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9cHtxT4Mon35953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eYSLNr6Mon40033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VjIFScrMon40113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IHuZD4zMon40218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PgrnAldMon40405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EL87hNBMon40406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1nl8JJMon40435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1C3XF3lMon40441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2rWuLilMon40553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pnWsTmAMon40628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2xQYeplMon40706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z2B2l3qMon40736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e2EPiCQMon40811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 567GAnhMon40843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GD0YHL0Mon40944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XSXBPubMon41038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nuXkTjOMon41112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zK8utEtMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0wxNcJkMon41223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : euDVsUnMon41338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QlOOPZ5Mon41437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XueQVoYMon41510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pUmdLfWMon41547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zj0ZIksMon41640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qh5sNAuMon41730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zune4xjThu30652.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังระบาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังระบาด ../add_file/ เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังระบาด
ชื่อไฟล์ : PPqu9RwFri32747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PddTW1oFri33550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nbi9K5VFri34426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p1ogJsiFri34914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SLqFbKaFri35207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SGh8S4dFri35612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YrxLpzIFri35705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mYbjb6XFri35853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Z1w136Tue114541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RGkFH6TWed103719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yMzg7twWed105339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UyB70aRWed105937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g2kBLYqWed110138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vYgULfSWed110859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3d8qOoBWed110954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rZQVrvAWed111208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cJqWsQBWed111306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EWL7TRFWed111642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : atPWnxKThu31457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 23GOWZhThu31736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kEDb7U0Wed21144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UgmXzuYThu32427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0S7mqRgThu32611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : klLr7jPThu32830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eipKfsGThu33221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uDAzUTKThu33409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ypx9SXKThu33427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7IpA1kiThu33449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AH5RzUnThu33525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBQe1cgThu33851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5TzHMTGMon45405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : po3Z80SThu34430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RyZSVQMTue24132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z9GYf36Wed12437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ffIBpPtWed14336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oEUVcCIWed14659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : epWsGYtWed20901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nA2i18vWed42313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EpNkqZyWed42420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUWed42426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9v8dEv9Wed42745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kdq0GiJWed43012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WQuybmlWed43127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tg7oWT8Thu41959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1i5mcf7Wed121725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T5JVipYMon41117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : owa7PrRMon43319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f1zBa2jMon43844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gbM9wWlMon44307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 03qSNQKMon44534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p0ZJQaYMon44853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1SepUpUMon45248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n60HG5SFri111746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WheldjaFri33710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bBJsRbkMon120756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2depgwbWed104550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายฯ ในวัน เวลา และสถานที่ตามภาพที่แนบมานี้ ---------- **จึงขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ---------- หากไม่ยื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ---------- ยื่นเอกสารเป็นเท็จ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายฯ ในวัน เวลา และสถานที่ตามภาพที่แนบมานี้ ---------- **จึงขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ---------- หากไม่ยื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ---------- ยื่นเอกสารเป็นเท็จ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี ../add_file/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายฯ ในวัน เวลา และสถานที่ตามภาพที่แนบมานี้ ---------- **จึงขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ---------- หากไม่ยื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ---------- ยื่นเอกสารเป็นเท็จ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhus1g
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : EU6Q2QFThu105859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ahJwjB7Thu105916.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LaokQJXThu105929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DjuUAB2Thu105939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oiCKwqTThu105948.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ถ้าสนใจอยากทราบการรับสมัครงานของอบต.บ้านทาน สามารถทราบได้ทางไหนบ้างค่ะ พวกลูกจ้างทั่วไปค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ถ้าสนใจอยากทราบการรับสมัครงานของอบต.บ้านทาน สามารถทราบได้ทางไหนบ้างค่ะ พวกลูกจ้างทั่วไปค่ะ ../add_file/ถ้าสนใจอยากทราบการรับสมัครงานของอบต.บ้านทาน สามารถทราบได้ทางไหนบ้างค่ะ พวกลูกจ้างทั่วไปค่ะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา วันเวลารับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032583348 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา วันเวลารับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032583348 ../add_file/ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา วันเวลารับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032583348
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนบ้านทาน ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงหน้าแล้งของทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควันทางอากาศทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งผลกระพบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้หมอกควันและค่าฝุ่นละอองมีความเข้มข้นมากขึ้นยังเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อาทิการเผาป่า ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า ขยะ และวัชพืชในที่ทำกินของเกษตรกร เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบล ลดการเผาในที่โล่ง ทั้งนี้อาจหาวิธีกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่นการใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนบ้านทาน ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงหน้าแล้งของทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควันทางอากาศทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งผลกระพบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้หมอกควันและค่าฝุ่นละอองมีความเข้มข้นมากขึ้นยังเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อาทิการเผาป่า ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า ขยะ และวัชพืชในที่ทำกินของเกษตรกร เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบล ลดการเผาในที่โล่ง ทั้งนี้อาจหาวิธีกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่นการใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ../add_file/องค์การบริหารส่วนบ้านทาน ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงหน้าแล้งของทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควันทางอากาศทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งผลกระพบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้หมอกควันและค่าฝุ่นละอองมีความเข้มข้นมากขึ้นยังเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อาทิการเผาป่า ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า ขยะ และวัชพืชในที่ทำกินของเกษตรกร เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบล ลดการเผาในที่โล่ง ทั้งนี้อาจหาวิธีกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่นการใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 ../add_file/ เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณหมู่ที่ ๑-๖ ตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณหมู่ที่ ๑-๖ ตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณหมู่ที่ ๑-๖ ตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/