องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ช่วยกันลดใช้ ช่วยลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง โลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรับโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด "ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งมั่นสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลัง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้โฟม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6