องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [2 กุมภาพันธ์ 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ท่าน้ำคลองสายบางจาก [28 ตุลาคม 2565]
ประกาศเปิดรับสมัครงาน สำหรับประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการ U2T for BCG รอบที่ 2 พื้นที่ ตำบลบ้านทาน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 [28 มิถุนายน 2565]
26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [20 พฤษภาคม 2565]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. [9 พฤษภาคม 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 [22 กุมภาพันธ์ 2565]
เลือกตั้ง อบต. [20 กันยายน 2564]
ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [20 กันยายน 2564]
ประกาศ งดจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [2 สิงหาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ)