องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file มาตรฐานการบริหารงานระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file มาตรฐานสะพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file มาตรฐานการดูแลโบรารณสถาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file มาตรฐานการวางผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file มาตรฐานระบบน้ำสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file มาตรฐานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3