องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คำสั่ง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1