องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2566 (บัญชี ผ.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file สรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 401
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ของสำนักงานปลัด กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file แผนพัฒนา3 ปี 59 (บทที่ 1-4) (ฉบับใหม่ 2560-2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 325
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1