องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ต.ค.65-มี.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ตารางแสดงปริมาณผู้ใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลบ้านทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1